Friday, October 16, 2015

MISI DAN VISI Pusat Akses SKKBSR

VISI

Menjadikan Pusat Akses ICT SK KG Baru Si Rusa sebagai salah satu pusat sumber ilmu dan maklumat untuk warga SK KG Baru Si Rusa

MISI

  • Meningkatkan dan membina minat murid dan guru untuk mempelajari TMK.
  • Menjadikan kemudahan ICT sebagai salah satu keperluan dalam pelaksanaan PDP.
  • Meningkatkan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru, kakitangan dan murid-murid dalam pelbagai aplikasi dan kemudahan ICT.
  • Merealisasikan pembinaan modal insan yang berkemahiran dalam teknologi dan komunikasi maklumat.

No comments:

Post a Comment