Friday, October 16, 2015

Piagam Pelanggan Pusat Akses SKKBSR

Piagam Pelanggan
Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kami warga Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Si Rusa, dengan penuh tekad dan iltizam menyempurnakandan melaksanakan tanggungjawab kami dalam meningkatkan kemahiran dalam pelbagai sumber dan media pembestarian sekolah yang berkualiti secara berterusan bagi meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. mengemaskini sumber, bersama merealisasikan dalam memperkasakan sekolah bestari  dengan menyalurkan bimbingan, bantuan dan peka dengan perkembangan selaras keperluan sekolah dari semasa ke semasa. layanan mesra, suasana kondusif, perkhidmatan pengetahuan  dan tugas bagi menjamin perkhidmatan yang cekap dan memenuhi kehendak pelanggan dalam bidang teknnologi informasi dan komunikasi Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Si Rusa, Port Dickson

No comments:

Post a Comment